V posledních letech se díky vývoji nových technologií a tlaku ze strany úřadů pomalu daří měnit energetický mix ve světě směrem k obnovitelné a nízkoemisní energetice. Nabízíme krátký přehled, jak se změnila výroba elektrické energie v USA za posledních 5 let.

Co se klasických zdrojů energie týče, zatímco v červnu roku 2015 vyráběly USA 26,83% elektřiny z uhlí, o 5 let později se toto číslo snížilo na 20,19%. Jaderná energetika svůj podíl za sledované období snížila z 9,2% na 8,68% a ropa z 3,87% na 3,29%. Jediný nárůst v této oblasti byl u zemního plynu, jehož podíl vzrostl z 42,66% na 44,63% a tvořil téměř poloviční podíl na energetickém mixu USA.

U obnovitelných zdrojů energie se nejvíce dařilo větrné energii, jejíž podíl za posledních 5 let vzrostl z 5,84% na 9,13%, zejména pak ve státech Iowa a Texas. Solární energetika rostla z 1,08% na na téměř čtyřnásobná 3,95%. Celkový podíl obnovitelných zdrojů energie se díky těmto přírůstkům zvýšil ze 17,27% na 23,04%.

Pro srovnání, v ČR tvoří obnovitelné zdroje energie 11% podíl na energetickém mixu země. Fotovoltaika přispívá 2,7% a vítr 0,7%.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *